1. Home
  2. 信息资源
  3. 文件库

文件库

切管机和刀片

2寸金属管切管机

52 Steel Pipe Cutter_thumbnail.png
备件图

C形管刀

54226-C-Cutter-TC5075SLR-Instructions.png C-Cutter-instructions-3-20.png 01157-C-Cutter-flyer.png
单页宣传资料
C Cutters #01157 PDF   (2.4 MB)

Hinged Cutters™ – 铰接式切管机

70 Hinged Cutter_thumbnail.png 50071-Hinged-Cutter-ENG-ES-GER-FR-CHN-thumbnail.png Hinged-Cutters-flyer-thumbnail.png
备件图
操作手册
单页宣传资料

Rotary™ Cutters - 旋转式切管机

Universal Pipe Cutter Accessories

40-Water-tank-thumbnail.png 50306-upc-water-tank-label-thumbnail.png SDS-Air-Lube-10wnr-1.png
备件图

万能切管机

不锈钢薄管管刀

伸缩式薄管管刀

修理工具箱

53011-Tubing-Cutter-Repair-Kit-Map-TMB.png 01001-Tubing-Cutter-Repair-Kits.png
单页宣传资料

刀片保护架

113-Saw-It-Blade-Guide-thumbnail.png 54517-Saw-It-Blade-Guide-instr-1.png
备件图
操作手册

力得刀片

01103-Cutter-Wheel-Chart-12-19-1.png
单页宣传资料

卡钳

80-Saw-It-Vise-thumbnail.png
备件图

小空间旋转式切管机

带辅助把手的铰接式切管机

50071-Hinged-Cutter-ENG-ES-GER-FR-CHN-thumbnail.png
操作手册

气动往复锯

134-SAWITSD2.png 57604-SAWITSD2-Saw-It.png 01011-Saw-It-Flyer.png
备件图
操作手册
单页宣传资料
Saw It® Flyer PDF   (1.7 MB)

管绞刀

43_Pipe_Reamer_thumbnail.png 50185 2_71 Pipe Reamer_thumbnail.png
备件图
2-71 Parts PDF   (56 KB)
操作手册
2-71 Instructions PDF   (94 KB)

薄管管刀

袖珍管刀

过滤、调节和润滑装置

速释截管器

19 TC3Q Tubing Cutter_thumbnail.png 23 TCQ4_5_6_thumbnail.png 24 TC1Q TC2Q Tubing Cutter_thumbnail.png 35 Quick release TC1_6Q_thumbnail.png 38 TC8QP TC8QPL cutter_thumbnail.png 50001-QR-Tubing-Cutter-TMB.png 01001-Tubing-Cutter-Repair-Kits.png
备件图
TC3Q & TC3QP Parts PDF   (260 KB)
TC4Q, TC5Q, TC6Q Parts PDF   (293 KB)
TC1Q & TC2Q Parts PDF   (294 KB)
TC1.6Q Parts PDF   (286 KB)
TC8QP & TC8QPL Parts PDF   (103 KB)
单页宣传资料

除垢链

84 Decsaler_thumbnail.png
备件图

陶土管切管机

05-SC49-thumbnail.png.png 06-SC59-thumbnail.png.png 50348 SC59 instru_thumbnail.png SC49 instr_thumbnail.png
备件图
SC49 Parts PDF   (257 KB)
SC59 Parts PDF   (295 KB)
操作手册
SC59 Instructions PDF   (134 KB)
SC49 Instructions PDF   (412 KB)

塑料管工具

PE 管氧化层刮刀

PEX 倒棱钳

01151-PEX-Tools-2-15-thumbnail.png
单页宣传资料

PE管铡刀

37 Guillotine Cutters_thumbnail.png 62 HPC12 _thumbnail.png 50057 Guillotine ENG FR SP 6_09_thumbnail.png 01105-gas-distribution-flyer-02-20.png
备件图
HPC12 Parts PDF   (509 KB)
操作手册
单页宣传资料

PLAS旋转式塑料管刀

PLAS Blade for PE_thumbnail.png
操作手册
刀片安装 PDF   (101 KB)

PVC 打坡口器

bt2thumbnail.PNG Tools_for_Plastic_BT1_thumbnail.png 50186 Beveler inst_thumbnail.png
备件图
BT2 Parts PDF   (248 KB)
BT1 Parts PDF   (31 KB)
操作手册

True Peel - 小管径PE 管氧化层刮刀

137-True-Peel-PE-Pipe-Prep-TMB.png 54633-True-Peel-instructions-TMB.png 01126-True-Peel-PE-Prep-Tools-Flyer-5-18.png
备件图
操作手册
单页宣传资料

双手交替式塑料管刀

119 PLASOH_thumbnail.png 120 PLASOH12_thumbnail.png 54125-PLASOH-In-Line-Rotary-Cutters-ENG-SP-CN-1.png PLAS-hand-over-hand-flyer-thumbnail.png
备件图
单页宣传资料

塑料管剪刀

125-scissor-shears-thumbnail.png
备件图

塑料管去毛刺器(DEB1系列)

DEB1-DEB4-flyer-thumbnail.png 01069-Deburr-Chamfer-Tools-2-18-TMB.png
单页宣传资料

塑料管快速进刀式薄管切管机

23 TCQ4_5_6_thumbnail.png 24 TC1Q TC2Q Tubing Cutter_thumbnail.png 35 Quick release TC1_6Q_thumbnail.png 19 TC3Q Tubing Cutter_thumbnail.png 38 TC8QP TC8QPL cutter_thumbnail.png 50001-QR-Tubing-Cutter-TMB.png 50060-TC8QP-TC8QPL-thumbnail.png DefaultProductFlyers.png
备件图
TC4Q, TC5Q, TC6Q Parts PDF   (293 KB)
TC1Q & TC2Q Parts PDF   (294 KB)
TC1.6Q Parts PDF   (286 KB)
TC3Q & TC3QP Parts PDF   (260 KB)
TC8QP & TC8QPL Parts PDF   (103 KB)
单页宣传资料

塑料管用倒棱工具,钻机动力型

127-Drill-Powered-Chamfer-tools-thumbnail.png 54661-drill-powered-chamfer-PB-thumbnail.png Drill-Powered-Chamfer-Tools-PB-10-14-Thumbnail.png
备件图
操作手册
单页宣传资料

塑料管连接器

88 PPJ gasket and solvent weld_thumbnail.png 50341-PPJ-ENG-SP-TMB.png
备件图
PPJ Parts PDF   (285 KB)

塑料管锥形去毛刺工具

DEB1-DEB4-flyer-thumbnail.png 01069-Deburr-Chamfer-Tools-2-18-TMB.png
单页宣传资料

旋转式塑料管刀

无线便携管道坡口机 - 坡口机改装适配件

无线便携管道坡口机配件

131-Cordless-Power-Beveler.png 54642-Cordless-Power-Beveler.png
操作手册

无线动力打坡口工具

131-Cordless-Power-Beveler.png 54642-Cordless-Power-Beveler.png 01080-Cordless-Power-Beveler-10-19-TMB.png
操作手册
单页宣传资料

棘轮塑料管剪刀

13 RS2 shears_thumbnail.png 28 RS1 RS1PLT_thumbnail.png 57 RS7290 shears_thumbnail.png 50335 RS2 ENG SPAN FRN_thumbnail.png 54182-RS7290.png 54277-RSP1-RSP2-1.png 50115 RS1 Card_thumbnail.png 50155 RS1PLT pouch Card_thumbnail.png RSP2-Ratchet-Shears-6-17-NO-PRICES.png
备件图
RS2 Parts PDF   (252 KB)
RS1 & RS1PTL Parts PDF   (61 KB)
RS7290 Parts PDF   (194 KB)
操作手册
单页宣传资料
RSP2 Ratchet Shears PDF   (189 KB)

气动万能切管机(适于PE)

114 UPC parts booklet 8_12_thumbnail.png 57512-UPC-ENG-SP-FR-GER-IT.png
操作手册

管道内部切割机

聚乙烯管挤压工具

79-PES1-Shut-off-thumbnail.png.png 129-thumbnail.png 03-PE-Squeeze-Tool-thumbnail.png 101 PES8H new style_thumbnail.png 102 PES8M new style_thumbnail.png 112 PES6M PE Squeeze Tool_thumbnail.png 50492-PES4-ENG-SP-FR-thumbnail.png 50493-PES2-ENG-SP-FR-thumbnail.png 54309-PES8H-Multilingual-thumbnail.png 54310 PES6M instr_thumbnail.png 58328-PES8M-Multilingual-thumbnail.png 54290-PES1-Thumbnail.png PES-HYD-FL-AW46-msds-Thumbnail.png PE-Squeeze-Off-Flyer-thumbnail.png
备件图
PES1 Parts PDF   (883 KB)
PES4 Parts PDF   (602 KB)
PES2 Parts PDF   (314 KB)
PES8H Parts PDF   (943 KB)
PES8M Parts PDF   (969 KB)
PES6M/PES6METRIC Parts PDF   (950 KB)
单页宣传资料

锥倒角工具-电动和手动

54438-PDEB250-Instructions-ENG-SP-10-17.png 01069-Deburr-Chamfer-Tools-2-18-TMB.png
操作手册
单页宣传资料

静电接地装置

静电放电警报

04620-STDA1-instructions-1.png
操作手册
STDA1 Instructions PDF   (336 KB)

配水管工具

Pump Stick® 无线便携抽水泵

Pump Stick® 电池转接板 & 电池

Valve Operator Accessories

水压试验泵

54 Hydro Pump_thumbnail.png 58167 Hydro Pump1_thumbnail.png DefaultProductFlyers.png
备件图
HTP Parts PDF   (215 KB)
操作手册
单页宣传资料

电动水压测试泵

EHTP.png 58170-Test-Pumps-DPHTP-EHTP-ENG-SP-Thumbnail.png 01156-Hydrostatic-Test-Pumps-thumbnail.png
备件图
单页宣传资料

钻机动力型静液压试压泵

124-DPHTP-Test-Pump-TMB.png 58170-Test-Pumps-DPHTP-EHTP-ENG-SP-Thumbnail.png 01156-Hydrostatic-Test-Pumps-thumbnail.png
备件图
单页宣传资料

阀门开关器

55281-Valve-Operator-instructions-9-18.png 55277-VOKUCLUTCH-Technical-Bulletin.png
操作手册

滚槽机、电动套丝机、套丝机和绞牙

5301PD电动套丝机

86-5301PD-thumbnail.png 01122-5301PD-Flyer-506-v7-thumbnail.png 55301-5301PD-instructions-thumbnail.png 5301PD-3-09-thumbnail.png
备件图
操作手册
单页宣传资料

700APD 气动驱动器

121-700APD-Power-Drive-thumbnail.png 58885-700APD-5-19.png 58884-700PD-Safety-Arm-Redemption-Form-2-19-TMB.png 700APD-flyer.png
备件图
700APD Parts PDF   (1.1 MB)
操作手册
单页宣传资料

套丝机专用手推车

109-5401CRT-Machine-Cart-thumbnail.png 54203-Machine-Cart-instructions-thumbnail.png
备件图
操作手册

套丝油

MSDS-Clear-Cutting-Oil-thumbnail.png MSDS-Dark-Cutting-Oil-thumbnail.png
操作手册

油枪

58 Oiler_thumbnail.png 55244_Oil_Bottle_thumbnail.png
备件图
Oiler Parts PDF   (527 KB)
操作手册

管螺纹机

104 5401TMSO threading_thumbnail.png 55401 5401TMSO instr_thumbnail.png 01090-5401TMSO-2-11-thumbnail.png
备件图
5401TMSO Parts PDF   (2.7 MB)
操作手册
单页宣传资料

组合辊式开槽机

96 RGCOMBO2_thumbnail.png 59200-RGCOMBO2-EN-SP-FR-12-16-1.png RGCOMBO2-thumbnail.png
备件图
RGCOMBO2 Parts PDF   (721 KB)
操作手册
单页宣传资料
RGCOMBO2 Flyer PDF   (1.4 MB)

通用套丝头

63_R811_thumbnail.png 55381_R811_thumbnail.png
备件图
操作手册
R811 Instructions PDF   (202 KB)

台虎钳

三脚管支架

中线式虎钳

42-Mid-Line-Vise.png 52561-Mid-Line-Vise-Instructions.png
备件图
Mid-Line Vise Parts PDF   (226 KB)
操作手册

实地用管钳

17_REED_FIELD_VISE_thumbnail.png 50312_Field_vise_thumbnail.png
备件图
操作手册

焊管用台钳

68_PWV461_thumbnail.png
备件图

车间实用性虎钳

22 Utility Vise_thumbnail.png
备件图

轭架式管钳

34_Yoke_Pipe_Vise_thumbnail.png 53_Pipe_Vise_thumbnail.png
备件图

链式虎钳

83 Chain Vise_thumbnail.png
备件图
Chain Vise Parts PDF   (294 KB)

管钳

THRU-BOLT™双头棘轮扳手超值型

dual-socket-VALUE-set-flyer-thumbnail.png
单页宣传资料

THRU-BOLT™双端棘轮扳手结实耐用型

01094-Dual-Socket-Wrenches-1-14-thumbnail.png
单页宣传资料

Thru-Bolt™ 4-in-1 Ratchet Wrench

L4N1-Wrench-4-13-thumbnail.png 01142-L4N1XP-wrench-flyer-TMB.png
单页宣传资料
L4N1 Wrench PDF   (140 KB)
L4N1XP Wrench #01142 PDF   (140 KB)

单手操作式扳手

20_One_Hand_Wrench_thumbnail.png
备件图

带舒适手柄的鹰爪钳

20_One_Hand_Wrench_thumbnail.png
备件图

带钳

39_Strap_Wrench_thumbnail.png 50637-strap-wrench-thumb.png
备件图
Strap Wrench Parts PDF   (198 KB)
操作手册

平滑钳口式扳手

52120-RCORP3-02117-02119-Instructions.png RCORP-thumbnail.png 01174-Smooth-Wrenches-Sockets-TMB.png
操作手册
RCORP3 Instructions PDF   (488 KB)

棘轮扳手手柄

L50__L51_Ratchet_Wrench_thumbnail.png L500_Ratchet_Wrench_thumbnail.png L564_Ratchet_Wrench_thumbnail.png
备件图
L50 & L51 Parts PDF   (32 KB)
L500 Parts PDF   (34 KB)
L564 Parts PDF   (35 KB)

管钳(直式)

铝柄带式管钳

52239-Alum-Strap-Wrench-thumb.png
操作手册

铝质管钳(90度偏斜式)

26-Pipe-Wrenches-thumbnail.png
备件图

铝质管钳(直式)

26-Pipe-Wrenches-thumbnail.png
备件图

链式扳手

10_Chain_Wrench_thumbnail.png
备件图

阀轮扳手

plant-services-wrench-flyer-thumbnail.png
单页宣传资料

常用管子工具

多用途管道接管机

51_PJ414_thumbnail.png 58080 PJ414 _thumbnail.png
备件图
Pipe Joiner Parts PDF   (55 KB)
操作手册
PJ414 Instructions PDF   (118 KB)

电钻驱动带压钻孔机

90 DM3MECH_thumbnail.png 58350-DM3MECH-TMB.png manual-generic-cover.png DM3MECH-flyer-thumbnail.png 01079-Tap-Drill-Flowchart-9-19-TMB.png
备件图
DM3MECH Parts PDF   (279 KB)
单页宣传资料

Discontinued Items

Discontinued Cutters & Cutter Wheels

Discontinued Plastic Pipe Tools

07_Ground_Access_(PEGR)_thumbnail.png
备件图

Discontinued Roll Groovers, Power Drives, Threaders & Dies

58 Oiler_thumbnail.png 55244_Oil_Bottle_thumbnail.png 50499-601PD-thumbnail.png
备件图
Oiler Parts PDF   (527 KB)
操作手册