1. Home
  2. 产品
  3. 配水管工具
  4. Pump Stick™ 无线动力输水泵
  5. 通用部件
  6. CP15RM

08142 - CP15RM - Pump Stick™ - 通用部件

CP15RM
08142 - CP15RM - Pump Stick™ - 通用部件
品名: CP15RM
订货号: 08142
规格
描述
CP15 泵系列电机总成,配备电机、带螺钉的电机安装座和叶轮
重量
0.54
千克
0.25
-

*申请中专利

-

最新!

特性

  • 包含电机、带螺钉的电机安装座和叶轮。
https://www.reedmfgco.com/themes/reed/images/header-logo-en-US_print.png Reed Manufacturing Company CP15RM CP15RM Image 包含电机、带螺钉的电机安装座和叶轮。 CP15RM 08142 Pump Stick™ - 通用部件
返回上方