1. Home
  2. 产品
  3. 塑料管工具
  4. 棘轮塑料管剪刀
  5. RS1

04176 - RS1 - 棘轮塑料管剪刀

RS1
04176 - RS1 - 棘轮塑料管剪刀
品名: RS1
订货号: 04176
规格
容量
实际外径尺寸
1 1/4" nom. IPS
(1.66" actual O.D.)
实际外直径毫米
42
长度
英寸
8.3
毫米
210
应用[1]
PE, PEX, PP, ABS
重量
0.8
千克
0.4
[1]

特性

  • 棘轮塑料管剪刀适于切PE、PP、PEX、ABS
  • 单手操作的RS1剪刀具备七个棘齿结构,因此使用起来十分省力。
  • 刀片可更换或重磨,因此工具寿命更长,切割更快捷

文件

Get Adobe Reader
28-RS1-RS1PLT_thumbnail.png 50115-RS1-Card_thumbnail.png
备件图
RS1 & RS1PTL Parts PDF   (61 KB)
操作手册
RS1 Instructions PDF   (380 KB)
返回上方