1. Home
  2. 产品
  3. 塑料管工具
  4. 塑料管快速进刀式薄管切管机
选择您自己的语言 »
Network Solutions Secure Data Encryption

Account Signup

Are you a REED distributor or sales representative?
Sign up for a REED account:

 

Login

Forgot your username? / Forgot your password?

塑料管快速进刀式薄管切管机

特性

  • 是市场上切割最直最快的切管机。
  • 只需更换刀片,即可切割各种塑料和金属管。
  • 刀片变钝时要立即更换,以便切割快捷。

当地购买

Video Training
品名订货号管外径 切割轮 应用 长度 重量
实际外径尺寸 实际外直径毫米 英寸 毫米 千克
TC1QP [1]041101/8 - 1 5/16 3 - 33 OP2 ABS, PE, PEX, PP, HDPE 6 152 0.6 0.3
TC1QPVC [1]041141/8 - 1 5/16 3 - 33 1-2 PVC ABS, CPVC, PVC Sch. 40 6 152 0.6 0.3
TC1.6QP [1]041161/4 - 1 5/8 6 - 42 OP2 ABS, PE, PEX, PP, HDPE 6.5 165 0.8 0.4
TC1.6QPVC [1]041181/4 - 1 5/8 6 - 42 1-2 PVC ABS, CPVC, PVC Sch. 40 6.5 165 0.8 0.4
TC2QP [1]041201/4 - 2 5/8 6 - 67 OP2 ABS, PE, PEX, PP, HDPE 8 203 1.2 0.5
TC2QPVC [1]041241/4 - 2 5/8 6 - 67 1-2 PVC ABS, CPVC, PVC Sch. 40 8 203 1.2 0.5
TC3QP 041303/8 - 3 1/2 10 - 90 30-40P ABS, PE, PP, HDPE 11 279 2.5 1.1
TC3QPVC 041343/8 - 3 1/2 10 - 90 3-6 PVC ABS, CPVC, PVC Sch. 40 11 279 2.5 1.1
TC3Q6QP 041383/8 - 3 1/2 10 - 90 6QP PE .55 Thick (14 mm), HDPE 11 279 2.5 1.1
TC4QP 041401 7/8 - 4 1/2 48 - 114 30-40P ABS, PE, PP, HDPE 12 305 2.8 1.3
TC4QPVC 041441 7/8 - 4 1/2 48 - 114 3-6 PVC ABS, CPVC, PVC Sch. 40 12 305 2.8 1.3
TC4Q6QP 041481 7/8 - 4 1/2 48 - 114 6QP PE .55 Thick (14 mm), HDPE 12 305 2.8 1.3
TC5QP 041502 1/2 - 5 63 - 125 30-40P ABS, PE, PP, HDPE 13 330 3.0 1.4
TC5QPPR [2]041532 1/2 - 5 63 - 125 TC56QPP-R PP-R 13 330 3.0 1.4
TC5Q6QP [2]041522 1/2 - 5 63 - 125 6QP PE .55 Thick (14 mm) 13 330 3.0 1.4
TC5QPVC 041542 1/2 - 5 63 - 125 3-6 PVC PVC C900 & C905 13 330 3.0 1.4
TC6QP 041604 - 6 5/8 102 - 168 30-40P ABS, PE, PP, HDPE 15 381 3.9 1.8
TC6QPVC 041644 - 6 5/8 102 - 168 3-6 PVC ABS, PVC Sch. 40 15 381 3.9 1.8
TC6Q680PVC 041254 - 6 5/8 102 - 168 680PVC PVC Heavy Wall, PVC Sch. 80 15 381 3.9 1.8
TC6Q6QP 041684 - 6 5/8 102 - 168 6QP PE .55 Thick (14 mm), HDPE 15 381 3.9 1.8
TC6Q80P 041234 - 6 5/8 102 - 168 80P PE .75 Thick (19 mm), HDPE 15 381 3.9 1.8
TC6QPPR [2]041494 - 6 5/8 102 - 168 TC56QPP-R PP-R 15 381 3.9 1.8
TC8QP [3]041706 1/4 - 10 159 - 254 80P ABS, PE, PP, PVC Sch. 40, HDPE 26 660 8.0 3.6
TC8QPL 041716 1/4 - 10 159 - 254 80P PE .75 Thick (19 mm), HDPE 26 660 8.0 3.6
TC8Q680PVC 041726 1/4 - 10 159 - 254 680PVC Nylon, PVC Sch. 40 26 660 8.0 3.6
[1]

圆块中有备用切割轮:TC1Q 和 TC1.6Q 型号有备用“O”形轮。TC2QP 有“OP2”轮。TC2QPVC 有“O”形轮。

[2]

最新!

[3]

TC8QP 有一个支架和一个分隔刀片,用来切割较厚的 PVC。这是唯一一个带有支架和分隔刀片的 TC8Q 切割器。离别的刀片可以切割任何塑料管材(PE,PVC,ABS等)的1.5英寸的深度。

Why Reed

快速进刀式™薄管切管机是力得发明,其覆盖能力达到10英寸(254毫米)。力得首创,球制动轮销使刀片变化变得容易。力得有最好的专为所有塑料设计的切管机刀片。

力得的速释切管机是行业标准,被塑料管厂广泛使用,同时也被众多其他厂商效仿。塑料管速释管刀最适合小中大管径,带有镁元素的滑杆强度更高。这种切管机切割笔直干净,很少毛边。此外,使用者反馈,这种切管机若配上OP2或30-40P刀片,非常适合切ABS管。

全集的 Reed 培训视频 可参见 “资源” 菜单。

速释式管刀

▲ 返回上方