1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 塑料管工具
  5. PE 管挤扁器 - 手动(中型)
  6. PE挤扁器- 铜管和铁管规格挡块

PE挤扁器- 铜管和铁管规格挡块

CTS STOP (left), IPS STOP (right)
PE挤扁器- 铜管和铁管规格挡块

规格

品名订货号适合管子/SDR(按铁管标准)
壁厚(铜管尺寸标准)
管直径
PES1CS94279PES1 modelsSDR7 .090” Wall
SDR 9.3 .090” Wall
SDR 10 .062” Wall
SDR 11 .095” Wall
SDR 9.3 .121” Wall
SDR 11 .119” Wall
1/2” CTS
1/2” IPS
1/2” CTS
3/4” IPS
1” CTS
1” IPS
CTS98078PES2 models.121"
.104"
.101"
.090"
.077"
.062"
CTS
IPS98079PES2 modelsSDR 9.3
SDR 11
SDR 11
SDR 10
SDR 11
SDR 11
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
PES4STOP98094PES4SDR 9.3
SDR 11
SDR11/11.5
SDR13.5
2”, 3”
2”
3”, 4”
3”, 4”
98319 Stops98319PES8M, PES8HSDR 11
SDR 13.5
SDR 11.5
SDR 15.5
SDR 11
SDR 11.5
SDR 13.5
SDR 15.5
8"
8"
8"
8"
6"
6"
6"
6"
98320 Stops98320PES6H, PES6M
PES8H, PES8M
SDR 11
SDR 11.5
SDR 13.5
SDR 11
SDR 11.5
SDR 13.5
3"
3"
3"
4"
4"
4"
98356 Stops98356PES6H, PES6MSDR 11
SDR 11.5
SDR 11
SDR 11.5
SDR 13.5
SDR 15.5
4"
4"
6"
6"
6"
6"
98358 Stops98358PES6H, PES6M
PES8H, PES8M
SDR 7
SDR 9
SDR 9.3
2", 3", 4"
2", 3", 4"
2", 3", 4"
98359 Stops98359PES6H, PES6M
PES8H, PES8M
SDR 15.5
SDR 17 (for 5 sizes)
4"
2", 3", 4", 6", 8"

更多信息

返回上方