1. Home
 2. 产品
 3. 切管机和刀片
 4. 万能切管机
 5. Universal Pipe Cutter Accessories
 6. AFRK

47506 - AFRK - Universal Pipe Cutter Accessories

Image Coming Soon!
47506 - AFRK - Universal Pipe Cutter Accessories
品名: AFRK
订货号: 47506
规格
配件
空气过滤器修复套件

特性

 • 模块化设计,使过滤器的更换更简单。
 • 套件中包含重新安装 FRL 空气过滤器所需的零部件。
 • 直列式空气过滤器可保持气流清洁干燥
 • 切割作业 50 小时后或过滤器明显很脏时,需要更换过滤器。
 • 过滤器有助于保护气动马达免受污染。
 • 水分离效率越高,滤芯使用寿命越长。
返回上方