1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 用于管切割器的切割轮——塑料
  7. 80P

04199 - 80P - 用于管切割器的切割轮——塑料

80P
04199 - 80P - 用于管切割器的切割轮——塑料
品名: 80P
订货号: 04199
规格
标准包装[1]
12
REED 切割器
TC6Q; TC8Q
刀刃长度[2]
英寸
0.750
毫米
19.1
应用
ABS; HDPE; PE up to .75" Thick (19 mm)
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC6Q; TC8Q
RIDGID
136P; 156P
返回上方