1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 用于管切割器的切割轮——塑料
  7. 6QP

04198 - 6QP - 用于管切割器的切割轮——塑料

6QP
04198 - 6QP - 用于管切割器的切割轮——塑料
品名: 6QP
订货号: 04198
规格
标准包装[1]
12
REED 切割器
TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q
刀刃长度[2]
英寸
0.550
毫米
14.0
应用
Thick Wall PE
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q
RIDGID
134P; 136P; 154P; 156P
返回上方