1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 用于管切割器的切割轮——塑料
  7. 30-40P

04190 - 30-40P - 用于管切割器的切割轮——塑料

30-40P
04190 - 30-40P - 用于管切割器的切割轮——塑料
品名: 30-40P
订货号: 04190
规格
标准包装[1]
12
REED 切割器
TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q
刀刃长度[2]
英寸
0.343
毫米
8.7
应用
ABS; PE; PP
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q
RIDGID
30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 154P; 136P; 156P
WHEELER REX
返回上方