1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 用于管切割器的切割轮——塑料

用于管切割器的切割轮——塑料

Cutter Wheels
用于管切割器的切割轮——塑料

规格

品名订货号标准包装[1]REED 切割器刀刃长度[2]应用
英寸毫米
TC56QPP-R0415912TC5Q, TC6Q, TC8Q0.74418.9PP-R, including Aquatherm®
OP20418012TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T200.2556.5ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX
1-2PVC0418412TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T200.2556.5ABS; PVC; CPVC; PVDF
30-40P0419012TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q0.3438.7ABS; PE; PP
680PVC0419212TC6Q; TC8Q0.57514.6PVC-Standard & Heavy Wall; CPVC; PP
3-6PVC0419412TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q0.3779.6ABS; 3"-6" PVC; 4" Heavy Wall; CPVC
6QP0419812TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q0.55014.0Thick Wall PE
80P0419912TC6Q; TC8Q0.75019.1ABS; HDPE; PE up to .75" Thick (19 mm)
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

返回上方