1. Home
  2. 产品
  3. 切管机和刀片
  4. 力得刀片
  5. 用于管切割器的切割轮——金属
  6. TCKCW

03376 - TCKCW - 用于管切割器的切割轮——金属

Cutter Wheels
03376 - TCKCW - 用于管切割器的切割轮——金属
品名: TCKCW
订货号: 03376
规格
标准包装[1]
12
Reed 切割器
TCK3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR
刀刃长度[2]
英寸
0.101
毫米
2.56
应用
Copper (K, L & M); CTS CPVC
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC1SL; TC50SL; TC75SL; TC1SLR; TC50SLR; TC75SLR;TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC5075SLR
https://www.reedmfgco.com/themes/reed/images/header-logo-en-US_print.png Reed Manufacturing Company TCKCW TCKCW Image TCKCW 03376 用于管切割器的切割轮——金属
返回上方