1. Home
  2. 产品
  3. 切管机和刀片
  4. 力得刀片
  5. 用于管切割器的切割轮——金属
  6. R2558

03670 - R2558 - 用于管切割器的切割轮——金属

R2558
03670 - R2558 - 用于管切割器的切割轮——金属
品名: R2558
订货号: 03670
规格
标准包装[1]
12
Reed 切割器
TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q
刀刃长度[2]
英寸
0.188
毫米
4.8
应用
Muffler Systems Tubing
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q
RIDGID
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 154; 136; 156
返回上方