1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 用于管切割器的切割轮——金属
  7. O

03660 - O - 用于管切割器的切割轮——金属

O wheel
03660 - O - 用于管切割器的切割轮——金属
品名: O
订货号: 03660
规格
标准包装[1]
12
REED 切割器
TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4
刀刃长度[2]
英寸
0.180
毫米
4.6
应用
Copper; Aluminum; Brass; Steel
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4
GASTITE
RT15T1; RT15T3; RT15T2; T15T1; T15T2
LENOX
21010-TC11/8; 21011-TC13/8; 21012-TC13/4
RIDGID
10; 15; 20
WHEELER REX
9290; 9291
返回上方