1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 用于管切割器的切割轮——金属
  7. 30-40

03665 - 30-40 - 用于管切割器的切割轮——金属

30-40
03665 - 30-40 - 用于管切割器的切割轮——金属
品名: 30-40
订货号: 03665
规格
标准包装[1]
12
REED 切割器
TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q
刀刃长度[2]
英寸
0.250
毫米
6.4
应用
Copper; Aluminum; Brass; Steel
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q
RIDGID
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156
WHEELER REX
返回上方