1. Home
  2. 产品
  3. 切管机和刀片
  4. 力得刀片
  5. 用于切管机的切割轮
  6. 2RBHD

03613 - 2RBHD - 用于切管机的切割轮

2RBHD
03613 - 2RBHD - 用于切管机的切割轮
品名: 2RBHD
订货号: 03613
规格
标准包装[1]
12
Reed 切割器
2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO
刀刃长度[2]
英寸
0.296
毫米
7.5
应用
重型钢材; 不锈钢; 镀锌钢
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO
ARMSTRONG
1T; 2T; 2TA
RIDGID
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732
WHEELER REX
9590
返回上方