1. Home
  2. 产品
  3. 切管机和刀片
  4. 力得刀片
  5. 用于切管机的切割轮
  6. 2RBCI

03624 - 2RBCI - 用于切管机的切割轮

Cutter Wheels
03624 - 2RBCI - 用于切管机的切割轮
品名: 2RBCI
订货号: 03624
规格
标准包装[1]
12
Reed 切割器
2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4
刀刃长度[2]
英寸
0.154
毫米
3.9
应用
Cast Iron
[1]

切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!

[2]

刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。

适合
REED
2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4
REED
H21/2
RIDGID
1A; 2A; 42A; 206; 360; 820; 364; 732
https://www.reedmfgco.com/themes/reed/images/header-logo-en-US_print.png Reed Manufacturing Company 2RBCI 2RBCI Image 2RBCI 03624 用于切管机的切割轮
返回上方