1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 切管机和刀片
  5. 力得刀片
  6. 2个简易包装的刀片

2个简易包装的刀片

2PK-1-2PVC
2个简易包装的刀片

特性

  • 每包配有两个刀轮。
  • 刀轮由高抗冲击工具钢制成。
  • 薄型材易于切割,即会不会留下毛刺。
  • 每个刀轮均经过热处理,具备较高韧性。

规格

品名订货号标准包装REED 切割器刀刃长度应用
英寸毫米
2PK-SLRCW633751 PackTC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR0.1162.9Copper (K, L & M); CTS CPVC
2PK-TCKCW633761 PackTCK3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR0.1012.56Copper (K, L & M); CTS CPVC
2PK-R1032/S635321 Pack-0.4511.4Steel, Stainless Steel - Sch 80
2PK-2RBS636121 Pack2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5401TMSO0.3007.6Steel; Stainless Steel
2PK-2RBHD636131 Pack2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5401TMSO0.2967.5HD for Steel; Stainless Steel
2PK-3RG636161 Pack4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG0.39910.1Steel, Stainless Steel
2PK-3RGCI636171 Pack4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG0.2857.2Cast Iron, Ductile Iron
2PK-2RBCI636241 Pack2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-40.1543.9Cast Iron
2PK-OSS636551 PackTC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T200.1604.1Stainless Steel
2PK-OCSST-2636591 PackTC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT0.2817.1CSST
2PK-O636601 PackTC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RTC1.1; RTC1.4; RT15T1; RT15T2; RT15T30.1804.6Copper; Aluminum; Brass; Steel
2PK-32633636611 PackMC10.1273.2Copper; Aluminum; Brass; Steel
2PK-75015636621 PackTC11; TC170.1253.2Copper; Aluminum; Brass; Steel
2PK-75046636631 PackTC11; TC170.1253.2Stainless Steel
2PK-30-40636651 PackTC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q0.2506.4Copper; Aluminum; Brass; Steel
2PK-345T636661 PackMC20.1463.7Copper; Aluminum; Brass
2PK-R4546636681 PackMC20.1614.1Steel, Stainless Steel
2PK-R2558636701 PackTC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q0.1884.8Muffler Systems Tubing
2PK-30-40SS636711 PackTC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q0.1604.1Stainless Steel
2PK-73505636901 PackTC14; MC3; TC1660.1704.3Copper; Aluminum; Brass; Steel
2PK-73515636911 PackTC14; TC1660.1704.3Stainless Steel
2PK-TC56QPP-R641591 PackTC5Q; TC6Q; TC8Q0.74418.9PP-R including AquaTherm®
2PK-OP2641801 PackTC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T200.2556.5ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX
2PK-1-2PVC641841 PackTC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T200.2556.5PVC; CPVC; PVDF
2PK-R5272641861 Pack-0.2957.5PVC, ABS - Standard Wall
2PK-30-40P641901 PackTC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q0.3438.7ABS; PE; PP
2PK-680PVC641921 PackTC6Q; TC8Q0.57514.6PVC-Standard & Heavy Wall, CPVC, PP
2PK-3-6PVC641941 PackTC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q0.3779.6ABS, PVC, CPVC - to 4” Heavy Wall
2PK-6QP641981 PackTC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q0.5514Thick Wall PE
2PK-80P641991 PackTC6Q; TC8Q0.7519.1ABS; HDPE; PE up to .75" Thick (19 mm)

更多信息

比较常用规格的刀片现在又2个的简易包装了,可以参照力得的网页查找配套的刀片。

返回上方